Katalog zawodów

Tutaj znajdziesz informacje o 131 zawodach. Większość z nich to zawody, na które jest najwyższe zapotrzebowanie na rynku pracy (zawody deficytowe) lub na które wysokie zapotrzebowanie przewiduje się w przyszłości (zawody rozwojowe). Do zawodów nie opisanych tutaj zaprowadzą Cię linki łączące z bazami zewnętrznymi.

zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
filmfilm

ekonomia, finanse i prawo

budownictwo i montaż

ludzie i relacje

zdrowie i ekologia

zarządzanie i wsparcie zarządzania

transport - spedycja - logistyka

nauki ścisłe

moda i uroda

hotelarstwo,turystyka,gastronomia

obsługa klienta i marketing

pojazdy i maszyny

technologie ICT

praca z informacjami

wsparcie fizyczne

Zawód rozwojowy definicja pojęcia zawodu rozwojowego
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie prowadzi prace związane z wykańczaniem budynków. Różnorodność robót, które ma do wykonania,...
Specjalista ds. logistyki
Specjalista ds. logistyki zajmuje się zarządzaniem procesem logistycznym, a więc działaniami związanymi z przepływem materiałów i surowców, np. z zakładów...
Analityk systemów teleinformatycznych
Analityk systemów teleinformatycznych to osoba, która jest odpowiedzialna za rozpoznanie i zdefiniowanie procesów, które będą podlegać informatyzacji....
Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych to osoba, która dopasowuje program usług do potrzeb klienta, a następnie organizuje...
Spedytor
Spedytor to osoba, która organizuje transport towaru lub osób. Spedycja to inaczej organizowanie transportu (przewozu) towaru. Jest jednym z elementów branży...

Zawód deficytowy definicja pojęcia zawodu deficytowegozawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie

Projektant aplikacji sieciowych i multimediów
Projektant aplikacji sieciowych i multimediów to specjalista, który na postawie analizy wymagań zleceniodawcy tworzy projekt danej aplikacji, tzn. oprogramowania, do...
Trader
W języku polskim nie istnieje określenie dokładnie odzwierciedlające znaczenie słowa trader. Można jednak powiedzieć, że trader to osoba, która spekuluje na giełdzie w celu...
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT to osoba odpowiedzialna za projektowanie, wdrażanie oraz obsługę systemu zabezpieczającego komputery, serwery oraz dane operacyjne w sieciach...
Brukarz
Brukarz zajmuje się wykładaniem kostką brukową (lub innym materiałem: cegłą klinkierową, płytą betonową czy kamienną itp.) nawierzchni drogowych. Do zadań brukarza należy...
betoniarz-zbrojarz
Betoniarz-zbrojarz wykonuje elementy betonowe i żelbetonowe będące konstrukcją nośną lub elementem różnych obiektów budowlanych (w tym mostów, tuneli, budowli...
Opiekun osoby starszej